Information - Hulby GF

Gå til indhold

Hoved menu:

Information

Information
------------------------------------------------------------------------------------------
Regeringen har godt nok ikke endnu meldt ud at forsamlings forbudet bliver hævet til 50 personer,
men det er deres eget forslag og ingen andre går imod det, så derfor tager jeg chancen og

YOUBEE, VI ÅBNER. Tirsdag d. 9 juni kl. 19:00 starter vi sæsonen på Hulby Stadion med petanque.
Der har været medlemmer ude og gøre rent og klargøre det hele. Stort tak til disse medlemmer.
Da virussen stadig er her og vi skal passe på hinanden, så er der nogle restriktioner, jeg vil bede jer efterleve:

                                                                      -   Medbring selv egen kaffe og kop.
                                                                      -   Vi bruger primært terassen til ophold.
                                                                          Stole og borde er ryddet ud til siden inde i huset for at vi ikke skal sidde for tæt.
                                                                      -   Vi trykker ikke hånd, heller ikke efter et spil.
                                                                      -   Vi samler ikke kugler og gris op for andre.
                                                                      -   Der spilles på hver anden bane.
                                                                      -   Der anvendes ingen faste cirkler, d.v.s. alle cirkler tegnes i gruset.
                                                                      -   Kun 1 person trækker numre.
                                                                      -   Og så holder vi afstand.


Ovenstående er uddrag af DGI og DPF anbefalinger ved genåbning af petanque klubber.
Verden har forandret sig og vi må følge med.
Trods alle restriktioner vil jeg godt ønske alle en god sæson, også selvom vi er kommet senere igang.
Vel mødt tirsdag d. 9 juni 2020 kl.19:00 på Hulby Stadion.
Viggo--------------------------------------------------------------------------------------------
25 maj 2020 kl. 22.30. Idag mandag, har vores forening haft 125 års jubilæum, men der var ingen aktiviteter.
Lukket ned af en dum virus. Ingen petanque, ingen stavgang, ingen badminton.
Ingen jubilæum, ingenting. Bare sidde hjemme i "husarrest" og passe på sig selv og hinanden.
Men foreningen lever stadig, og vi skal passe på den.
Sådan en dame/herre i så høj en alder, skal man passe på for den skal jo gerne leve mange år endnu.
Foreningen og foreningslivet har trange vilkår i dagens Danmark.
Men måske kan virus krisen, ligesom krisen efter krigen i 1864  grundlagde vores forening
og andre lignende foreninger. Måske også få de unge ind i foreningerne.
Lad mig håbe at der er noget yngre blod og kræfter der har lyst til at følge i sporet
på os andre og opleve glæden ved foreningerne.

Og til
Hulby Gymnastikforening

TILLYKKE MED FØDSELSDAGEN og JUBILÆET
Vi kommer og fejrer dig på et senere tidspunkt

Hilsen til jer alle og på snarlig gensyn
Viggo
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------
07 maj 2020 kl. 20.30:       Så har statsministeren været på banen og fortalt hvad der åbnes op for i 2. fase af Danmark åbner.
Her er så hvad jeg konkludere i forbindelse med åbning af vores forening.
Alle udendørs idrætsaktiviteter åbner, MEN forsamlings forbudet på max. 10 personer opretsholdes stadigvæk.
Det betyder, at vi stadigvæk må holde lukket, stik imod hvad jeg havde forventet.
Ærgeligt. At holde afstand kan vi nok håndtere, men med kun 10 personer ad gangen, så bliver planlægningen en hel del kompliceret.
Og så må vi stadig holde os for øje, at vores medlemmer hører til højrisikogruppen.
DERFOR: Petanque holder stadigvæk lukket og selv om jeg har gættet forkert en gang, så vover jeg alligevel et bud.
Det lyder at hele maj måned nok vil gå nedlukket og forhåbentlig
engang først i juni kan vi håbe på at komme igang igen. Jeg krydser fingre.
Men det skal jo ikke forhindre nogen med kløe i fingrene i at tage ud på banerne sammen med andre medlemmer og kaste lidt kugler,
sålænge at forsamlingsforbudet på max. 10 personer overholdes og at man holder afstand.
Tålmodigheden er sat på en hård prøve, men vi skal nok overleve. Solen kommer også til os på et tidspunkt.
Hilsen til jer alle og på snarlig gensyn.
Viggo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 april 2020 kl. 20:00.
  Vi har tidligere i bestyrelsen udsat vores jubilæumsfest til senere på året.
Grundet den usikkerhed der er og højt sansynligt stadig vi være omkring virus udbruddet resten af året,
har en enig bestyrelse besluttet at aflyse festen i år og udsætte den til næste år.
Af de restriktioner der findes lige nu, vil nogen af dem nok forsætte lang tid endnu.
Det vil vi få svært ved at håndtere, når der er mange mennesker tilstede.
Vi synes heller ikke at vi vil starte en så stor fest op og så kommer der måske kun et lille antal,
fordi medlemmerne stadig føler sig usikre. Så hellere vente til det hele er faldet til ro og at alle kan være trygge ved at komme.
Ærgeligt, men vi er ikke de eneste, der må aflyse større arrangementer her i disse tider.

Af samme årsager har vi besluttet at aflyse 2 stævner, hvor der kommer folk udefra, nemlig Hulby Stævnet og Korsør Stævnet
.
Vi kan ikke håndtere så mange mennesker på en gang, hvis der bare er nogle enkelte restriktioner der stadig gælder. Det er lidt lettere, når vi kun er os selv.

Med hensyn til Pokal Stævnet, som Eggeslevmagle skal holde, er det vores holdning at vi indstiller til Eggeslevmagle at de aflyser stævnet i år.

DGI’s turnering har jeg på nuværende tidspunkt ingen status.

Jeg håber at der bliver lempet på restriktionerne efter 10 maj, så vi kan komme igang, men det afhænger af hvad Mette F. siger.
I mellemtiden kan jeg ikke forbyde nogen i at tage ud på banerne og spille, sålænge at gældende bestemmelser overholdes.

I håbet om snarligt at komme ud på gruset igen, må I alle have det godt, passe på hinanden og andre, og ellers væbne sig med tålmodighed.
P.b.v.
Viggo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den 23.april 2020  
DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund anbefaler fortsatingen petanqueaktivitet i klubberne

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund er gået sammen om en fælles udmelding til de danske
petanqueklubber, efter DIF og DGI mandag den 20. april kom med en anbefaling vedrørende udendørsidræt.
DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund anbefaler på nuværende tidspunkt ikke, at medlemsklubberopstarter petanqueaktiviteter.

Det skyldes, at vi i petanquesporten har mange ældre medlemmer, som er irisikogruppen for Covid-19.
DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund opfordrer til, at klubber, der ønsker at igangsætte aktiviteter,
følger myndighedernes retningslinjer og de udmeldte anbefalinger fra DGI og DIF vedrørende udendørsaktiviteter.
Da mange petanquespillere aldersmæssigt eller helbredsmæssigt befinder sig i risikogruppen, er det strengt
nødvendigt, at ALLE overholder de udmeldte retningslinjer. Dette er et fælles ansvar hos både klubber og
medlemmer.
DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund henviser derfor til de generelle retningslinjer fra myndighederne
og anbefaler i øvrigt følgende retningslinjer til petanqueklubber ift. genåbning af klubaktiviteter:


Anlæg og faciliteter:
• Klubber, der spiller på kommunale anlæg, skal være opmærksomme på de kommunale restriktioner
og følge disse. Klubber opfordres derfor til at gå i dialog med deres respektive kommune ift. opstart
af aktivitet
• Opstart af aktiviteter forudsætter, at klubbens faciliteter dvs. klubhus og toiletter er aflåste, da de
ikke må benyttes
• Klubben skal overveje at fjerne borde og bænkesæt, sådan at der ikke indbydes til socialt samvær før
og efter spillet
• Klubben er ansvarlig for, at den vedhæftede informationsplakat fra Sundhedsstyrelsen er tydeligt
placeret, så den er synlig for alle, som spiller petanque på anlægget


Adfærd til klubaktiviteter:
• Indtil myndighederne ophæver restriktionerne, må der fortsat ikke forsamles mere end 10 personer.
Dette gælder også på petanqueanlæg
• Al form for fysisk kontakt skal undgås, og der skal altid holdes minimum 2 meters afstand til hinanden.
Man bør derfor overveje kun at benytte hver anden bane
• Medlemmerne spiller med egne petanquekugler og samler ikke hinandens kugler op. Ved opsamling
af kugler skiftes spillerne til at gå hen og samle op
• Spillerne benytter sig udelukkende af egne grise
• Det anbefales, at der kun spilles single og double for at minimere antal spillere på banen
• Der anvendes ingen faste cirkler
• Medlemmerne skal forlade området efter endt spil. Socialt samvær før og efter må vente til senere
på året
• Drikkevarer må kun medbringes til eget brug
• Medlemmerne skal selv medbringe håndsprit og sørge for god håndhygiejne
• Medlemmer med symptomer må IKKE deltage i nogen petanqueaktiviteter, heller ikke ved milde
symptomer

Andet:
• Klubben bør tage dens medlemssammensætning med i overvejelsen om forsvarligt at kunne genåbne
klubbens aktiviteter. Klubben bør derfor være opmærksom på de særlige risikogrupper, som er
defineret af Sundhedsstyrelsen
• Derudover bør ældre og andre medlemmer, som er i risikogruppen kraftigt overveje, om de vil
deltage i eventuelle petanqueaktiviteter


DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund følger regeringens og myndighedernes anbefalinger nøje. Vi
holder jer løbende orienteret såfremt vores generelle holdning ændres.

På vegne af DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund
Helle Olsen & Lars Friis

----------------------------------------------------------------------------------
22 april 2020 kl.21.00.     Modtaget fra Slagelse kommune.
Kære idrætsforeninger m.fl.

Nu bliver det igen muligt at åbne en række forskellige udendørs idræts- og fritidsaktiviteter J
Slagelse Kommune har på baggrund af ændrede retningslinjer hos sundhedsmyndigheder samt de efterfølgende meldinger
fra DIF og DGI besluttet at åbne en række udendørs faciliteter, så bestemte aktiviteter kan genoptages.
Der er tale om udendørs aktiviteter, som er uden kropskontakt, og som kan afvikles inden for de rammer,
krav, og anbefalinger, som myndighederne har opstillet. Det kan fx være tennis, golf og sport på vand.
Kontaktsport, som fx fodbold, er desværre ikke omfattet.

Bemærk at alle indendørs faciliteter og dermed også omklædningsrum,
klubhuse, klublokaler mv. fortsat vil være lukkede.
Hvis jeres sport normalt dyrkes indenfor, og det er muligt for jer at rykke den ud i det fri,
er der mulighed for, at I kan genoptage aktiviteten udenfor. Det kan fx være at rykke vægtløftning eller gymnastik udenfor.
Hvad kræver det, før man kan starte op igen?
Hvis I skal genoptage jeres aktivitet, kræver det, at jeres idrætsforbund har godkendt igangsætningen af aktiviteten,
og at alle retningslinjer fra forbundet og relevante myndigheder bliver overholdt, fx forsamlingsforbuddet.
Hvis retningslinjer mv. ikke bliver overholdt, kan kommunen lukke ned for aktiviteten igen.

Gode råd fra Sundhedsstyrelsen
Venlig hilsen
Casper Skov Andersen
Fritidskoordinator
21 april 2020 kl. 20:00.    Fra DGI Petanque har jeg modtaget følgende:   

På baggrund af DIF’s og DGI’s seneste udmelding om udendørs aktiviteter, vil Dansk Petanque Forbund og DGI Petanque
forsøge at finde en fælles holdning,
og komme med en samlet udmelding til alle petanqueklubber i Danmark.
Indtil da vil vi bede vores medlemmer om at væbne sig med tålmodighed.
M.v.h.
Rune Risgaard
Idrætskonsulent – Petanque.

Og fra Slagelse Kommune har jeg modtaget følgende:
Som mange af jer sikkert ved, blev der i går aftes af DIF/DGI åbnet for, at udendørs aktiviteter uden kropskontakt kan starte op igen,
hvis de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes.
Vi er i øjeblikket i fuld gang med at undersøge, hvilke idrætter der er omfattet af ovennævnte, og hvilke der ikke er.
Vi vil melde noget ud til jer, lige så snart vi har fået opklaring fra sundhedsmyndighederne, KL. mv.
I skal afvente beskeden fra os, før I starter jeres aktivitet op igen i de kommunale faciliteter.
M.v.h.
Casper Skov Andersen
Fritidskoordinator
 
Og for egen regning:    Forbudet om max. 10 personer samlet på et sted gælder stadig,
ligegyldigt hvad der har været fremme i medierne her til morgen.
Så derfor vent lige lidt med at pakke puslespillet sammen, hold humøret højt  og nyd solen, hver for sig, lidt endnu.
De bedste hilsner
Viggo

14 april 2020 kl. 22:00.        Endnu et pressemøde med Mette F., men ingen nyheder til idrætsforeningerne.
Vi har stadig d. 10 maj 2020 som næste dato, hvor vi vil høre nyt.
                                             I mellemtiden skulle sommersæsonen i petanque været startet op, men det må vi lade vente.
                                             Men banerne ligger frit derude og er åbne 24  timer i døgnet og jeg kan jo ikke forhindre nogen i at tage derud og øve sig.
                                             Hvis nogen skulle have lyst til at tage ud og kaste med kuglerne, så overhold helst disse råd:
                                               - Lad være med at være mere end 10 personer på banerne og fordel jer.
                                               - Hold afstand til hinanden, 2 meter.
                                               - Spil kun max 2 personer og spil med enten et nært familiemedlem eller en fast makker.
                                             Hold modet oppe og kuglerne varme. Vi starter engang i løbet af 2020, regner jeg med.
                                             Hilsen Viggo04 april 2020 kl. 12.30.  
     Nyt fra DGI. I forbindelse med aflysning af alle arrangementer i april,
gøres nu opmærksom på at DGI’s Årsmøde d. 29/04 på Musholm Feriecenter også er aflyst.
Der er kommet en ny dato for afholdelse af Årsmødet, nemlig onsdag d. 17 juni 2020 og nu i egne lokaler i Roskilde.
Hvis nogen er interesserede i at deltage bedes de kontakte mig, så vil jeg lave en samlet tilmelding.
Indtil videre hold næsetippen løftet og modet oppe og kom ud og få noget vitamin N (gåturer i Naturen med behørig afstand til andre).
God påske og pas godt på jer selv og på andre.
Viggo
02 april 2020 kl. 11.00.
   Meddelelse fra DGI. Alle arrangementer i april er aflyst. Det er vigtigere at vi passer på hinanden end at afvikle stævner.
DGI vil vende tilbage sidst på måneden med hvad der vil ske i maj måned.
Det vil sige at DGI’s petanque turnering, der skulle være startet her i april måned, foreløbig er udskudt.
Rent internt i foreningen afventer jeg hvad myndighederne vil gøre efter påske.
Personligt tror jeg ikke at der vil ske noget. Vi må stadig væbne os med tålmodighed og afvente begivenhedernes gang.
Hav en god påske og pas stadig godt på jer selv og på hinanden.
Viggo26 marts 2020 kl. 22.00
:   Vigtigt. En enig bestyrelse har valgt at udsætte vores jubilæum d. 24/5-20 på ubestemt tid.
                                           Vi har valgt det ud fra, at vi ikke ved hvornår udbruddet topper og dermed heller ikke, hvornår det er slut.
Erfaringer fra Kina siger noget om 3 måneder. Med start af udbruddet i Danmark først i marts, så når vi hen til først i juni, før end at der fred og ro.
Vi vil gerne have så mange som muligt med til fejringen, uden at de skal føle sig utrygge.
Myndighedernes  strategi er jo at trække forløbet ud i en langstrakt kurve, så derfor kan vi måske komme helt hen til sommerferien,
før end at der er fuldstændig styr på virussen. Vi vil derfor hellere aflyse festen d. 24/5 nu, se tiden an og så lave                                                     
noget senere på året, når vi igen kan sætte os sammen og hygge os.
                                           Vi beklager situationen, men mener at det er den rigtige beslutning.
                                           De bedste hilsner til jer alle, pas godt på jer selv og andre.
                                           Viggo


23/03-2020 kl. 23.00.    
Vi følger stadig myndighedernes anbefalinger og holder alle vores aktiviteter lukket, foreløbig til efter påske d. 14 april 2020.

Og så har jeg modtaget en mail DGI Petanque, hvor de udsætter starten af petanque turneringen.
De vil starte op i uge 17, men med forbehold for at udsætte den yderligere afhængig af, hvad myndighederne besluttet.  
Alle holdledere skulle have fået denne mail. Personlig tror jeg at det vil varer længere før end at vi kommer igang.
Pas godt på jer selv og på andre.
Viggo

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu