Lidt historie - Hulby GF

Gå til indhold

Hoved menu:

Foreningen

Lidt historie om foreningen
Hulby Gymnastikforeninge kunne i 1995 fejre 100 års jubilæum.
I den anledning blev der udgivet et jubilæumshæfte.
Vi vil her give et lille uddrag af historien.

Hulby Gymnastikforening startede som skytteforening. Den blev oprettet d. 25 maj 1895. Den fik navnet:
S.A.S. 70 Kreds. Hulby Skytteforening. Under en faneindvielse i 1896 i Korsør skov blev der udtalt.
Citat: "Skyttesagen er en af de bedste bevægelser thi den afholder mange fra dårligheder. Jeg vil ønske for denne kreds, at den må have mange og virksomme medlemmer, såvel yngre som ældre."
Citat slut.

Gymnastikken begynder så småt i efteråret 1905.
I 1909 forkastes et forslag om at adskille Skytte og Gymnastikforening.
D. 24 oktober 1909 vedtages det at begynde gymnastik d. 2.november med:
"Et Karlehold - Et Pigehold - Et drengehold og et Gammelmandshold. Gymnastiklærer Vølund Stendal tildeles en løn af 60 kr.
I 1916 kan man læse i protokollen at der har været problemer med at få ammunition til skydning. Det vedtages at fortsætte skydningen så længe ammmunition kan fås. Her er vi jo tilbage til 1.verdenskrig.


Billedet her til venstre af de 2 flotte gymnaster er fra perioden 1906-09. Helt præcis årstal vides ikke.

Her til venstre et gammelt udklip fra foreningens
25 års jubilæum 27-6-1920

Her et gammelt billede med gymnaster
foran Ydun Forsamlingshus.

Her et gammelt billede af drenge-gymnaster.

Ved generalforsamlingen d. 4 november 1930 kan man læse ud fra protokollen at det er første gang en kvinde er kommet i bestyrelsen.
I 1934 drøftes det at spille fodbold, og der stilles en bane til rådighed (Gryderupvej 125).
Medlemmer der spiller fodbold betaler 3,-kr, håndbold og gymnastik 1,50,-kr.
I 1935 lejer man et stykke jord til både håndbold-, og fodboldbane af Søren Pind til en pris af 125,-kr.
2. marts 1944. Ekstraordinær generalforsamling i Ydun. Dagsorden: Køb af sportsplads. Dette var en stor beslutning, og et længe næret ønske var ved at gå i opfyldelse. Man vedtog på genralforsamlingen, at hvis man kunne samle 3000,-kr. ind ved fælles hjælp, så kunne købet realiseres.
Da man samlede ind d. 10 marts var der kommet 4964 kr. ind, igen et bevis på at omegnens beboere stod sammen om foreningen.
Handelen blev afsluttet og et stort arbejde forestod. Banen blev anlagt igen med stor opbakning og arbejdskraft fra omegnens beboere.

De 2 små billeder til venstre:
Gammelt billede af drenge-gymnaster.
ledet af Arne Lind Mortensen

Unge damer i tidens gymnastikdragter

I foråret 1945 inden befrielsen har man tumlet med planer om 50 års jubilæet. Det var et svært tidspunkt for ingen vidste hvor det bar hen.
Det er vedtaget at markere dagen d. 27 maj 1945.


Her til venstre en gammel annonce om 50 års jubilæet.

Arbejdet med sportspladsen gik videre og den 8. september 1946 kunne man holde håndboldstævne og indvielse.Her til venstre en annonce vedr. indvielsen

Og her endnu et udklip fra indvielsen af banen i Hulby

I 1950 drøftes planer om et klubhus på sportspladsen.
1953 Håndbolden har haft meget stor tilslutning og der afholdes i disse år mange stævner og turneringer.
I 1966 drøftes sammenlægning med Vemmelev og Hemmeshøj, men det samler ikke tilslutning.
I stedet sammenlægges Hulby badmintonklub med foreningen.

I 1972 kan man læse at der er 160 aktive i foreningen, og der er gang i både gymnastik - håndbold og badminton.

 

1984 Troels Jørgens anmodede om at foreningen blev optaget i Dansk Idræts Forbund, således at hans drengehold kunne deltage i forbundets konkurrencer.
Det skete dog først i 1985.
1987
Ved generalforsamlingen i april beretter formanden at der ikke har været tilslutning nok til at afholde et håndboldstævne på banen.
1987
går det godt for "Hulby-drengene". De blev dette år Sjællandsmestre
Der er stor tilslutning til badminton.
1988
. Foreningen har en pokal af Amtsforeningen som den forening i amtet der har haft størst fremgang inden for børnegymnastikken. Dette skyldes bl.a. Elin Lind Mortensen som har gjort en stor indsats for gymnastikken. Elin kunne i 1989 fejre 25 års jubilæum som leder af gymnastikken.
En stor indsats med "Hulbydrengene" gøres også af Troels og Kirsten Jørgensen.
1992  
Den 26-6 drager Kirsten og Troels med 18 drenge afsted til en 3-ugers tur til USA. Det blev særdeles vellykket.
1993
. Det er så året hvor Hulby får et Danmarksmesterskab ved "Hulby-drengene". Et flor resultat kort før 100 års jubilæet

 
 


Elins Motionsmix-hold har eksisteret i mange år.
Her er holdet
anno 1992

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu